Prawo

Wypadek przy pracy a umowa zlecenia – czy poszkodowanemu należy się odszkodowanie?

• Zakładki: 85


Pracownik, który zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę, doznając uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania pracy, otrzymuje odszkodowanie. W zależności od tego, czy wypadek nastąpił z winy pracodawcy, czy z przyczyn obiektywnych, odszkodowanie to wypłaca firma lub ZUS. Wiele osób nie wie jednak, jakie prawa przysługują im, gdy ulegną wypadkowi, wykonując zlecenie. Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenia może liczyć na odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Umowa zlecenia – jakie składki są obowiązkowe, a jakie dobrowolne?

Chociaż osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia nie jest chroniona przez kodeks pracy, a wyłącznie przez kodeks cywilny, może liczyć na część świadczeń, które przysługują pracownikom etatowym. Wynika to z obowiązku składkowego na ubezpieczenie:

  • emerytalne
  • rentowe
  • wypadkowe
  • zdrowotne

Jeśli osoba zatrudniona na umowę zlecenia, pracuje także w oparciu o umowę o pracę (w tej samej lub innej firmie) i uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe, zleceniodawca zostaje zwolniony z obowiązku odprowadzania składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej – pozostaje wówczas obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej. Dodatkowo zleceniobiorca może poprosić zleceniodawcę o odciąganie składki chorobowej.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy dla zleceniobiorcy – kiedy się należy?

Zleceniobiorcy, który ulegają wypadkowi w pracy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, wynikających z umowy zlecenia:

  • dostaną odszkodowanie za wypadek przy pracy, jeśli odprowadzane były składki za ubezpieczenie wypadkowe
  • nie dostaną odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli składki za ubezpieczenie wypadkowe nie były odprowadzane za zleceniobiorcę, który zatrudniony jest również w oparciu o umowę o pracę, za którą otrzymuję pensję wyższą niż minimalne wynagrodzenie krajowe

Ponadto, obowiązujące ubezpieczenie wypadkowe, chroni zleceniobiorcę w sytuacji, gdy do wypadku dojdzie w trakcie podróży z pracy do domu i z domu do pracy. Podobnie, jak pracownik etatowy, otrzyma on wówczas 100% wynagrodzenia. Rezygnując więc ze składek dobrowolnych, należy rozważyć ryzyko wypadków – wykonując pracę poza miejscem zamieszkania warto zabezpieczyć się na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu podczas realizowania obowiązków zawodowych.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
194 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *