Finanse

Unieważnienie kredytu frankowego – jakie korzyści przynosi kredytobiorcom?

• Zakładki: 35


Kredyty frankowe stały się poważnym problemem dla wielu polskich kredytobiorców, którzy w obliczu rosnącego kursu franka szwajcarskiego (CHF) znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Unieważnienie umowy kredytowej stało się dla wielu z nich jedyną nadzieją na wyjście z długów. Poniżej przedstawiamy główne korzyści, jakie może przynieść kredytobiorcom unieważnienie kredytu frankowego.

Unieważnienie kredytu frankowego – uwolnienie się od zobowiązania, które mimo spłat nie maleje

Jedną z największych trudności, z jakimi borykają się kredytobiorcy frankowi, jest fakt, że mimo regularnych spłat, saldo zadłużenia nie maleje. Jest to spowodowane niekorzystnym kursem CHF oraz zmiennymi stopami procentowymi, które wpływają na wysokość rat. Unieważnienie kredytu frankowego oznacza uwolnienie się od zobowiązania, które mogło stać się pułapką finansową.

W przypadku unieważnienia umowy, sąd uznaje ją za nieistniejącą od samego początku, co oznacza, że strony muszą zwrócić sobie wzajemnie to, co świadczyły. Kredytobiorca zwraca bankowi otrzymany kapitał, natomiast bank musi zwrócić wszystkie wpłaty dokonane przez kredytobiorcę. Dzięki temu kredytobiorcy mogą uwolnić się od rosnącego zadłużenia.

Unieważnienie kredytu CHF – możliwość odzyskania nadpłaconych rat

Unieważnienie umowy kredytowej daje kredytobiorcom możliwość odzyskania nadpłaconych rat. W praktyce oznacza to, że wszelkie wpłaty dokonane przez kredytobiorcę, które przewyższały wartość otrzymanego kapitału, mogą zostać zwrócone. Dla wielu kredytobiorców, którzy przez lata spłacali zawyżone raty, jest to szansa na odzyskanie znacznych kwot.

Unieważnienie kredytu frankowego a odsetki ustawowe za zwłokę banku w spełnieniu roszczeń kredytobiorców

Dodatkową korzyścią dla kredytobiorców jest możliwość uzyskania odsetek ustawowych za zwłokę banku w spełnieniu roszczeń. Jeśli bank opóźnia się ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, kredytobiorca ma prawo żądać odsetek ustawowych za okres zwłoki.

Odsetki te mogą być naliczane od momentu, w którym bank powinien był zwrócić kredytobiorcy nienależne świadczenia, do dnia faktycznego zwrotu. Wysokość odsetek ustawowych określona jest przez przepisy prawa cywilnego i może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla kredytobiorcy, rekompensując mu okres, w którym nie mógł swobodnie dysponować swoimi pieniędzmi.

Dla wielu osób uwikłanych w kredyty frankowe, unieważnienie umowy kredytowej jest jedyną szansą na odzyskanie stabilności finansowej i zakończenie długotrwałego konfliktu z bankiem. Warto zatem zasięgnąć porady prawnej ws. kredytów frankowych Zielona Góra i rozważyć podjęcie kroków w kierunku unieważnienia umowy, aby skorzystać z przysługujących korzyści i zabezpieczyć swoją przyszłość finansową.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
32 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *