Prawo

Kiedy ponownie trzeba wykonać badania medycyny pracy?

• Zakładki: 168


Badania medycyny pracy są nieodłącznym elementem życia zawodowego wielu pracowników. Ich głównym celem jest ocena zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy, a także ochrona zdrowia pracowników przed negatywnym wpływem warunków pracy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i występujących w niej czynników ryzyka badania te mogą być wymagane w różnych odstępach czasu. W niniejszym artykule przyjrzymy się, kiedy i dlaczego konieczne jest powtórzenie badań medycyny pracy. Zachęcamy do poszerzenia wiedzy!

Kiedy aktualizować badania medycyny pracy? Przegląd okresowości badań w różnych sytuacjach

Zgodnie z przepisami prawa badania z zakresu medycyny pracy dzielą się na wstępne, okresowe i kontrolne. Oto ich charakterystyka:

  • Wstępne badania medycyny pracy są wymagane przed podjęciem zatrudnienia na danym stanowisku. Mają na celu ocenę, czy kandydat do pracy jest zdolny do wykonywania określonych zadań służbowych bez ryzyka dla zdrowia swojego oraz zdrowia innych osób. Po ich przeprowadzeniu takich badań pracodawca otrzymuje informacje o ewentualnych przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku.
  • Badania okresowe są następnie przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, których częstotliwość jest ściśle określona dla poszczególnych grup zawodowych. Na przykład pracownicy biurowi podlegają badaniom co 5 lat, natomiast osoby zatrudnione na stanowiskach o podwyższonym ryzyku – jak pracownicy budowlani czy kierowcy zawodowi – powinny być badane znacznie częściej, nawet co rok.
  • Kontrolne badania medycyny pracy są wymagane w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą lub gdy zmienia się charakter jego pracy na bardziej obciążający lub niebezpieczny. W takich przypadkach lekarz medycyny pracy ocenia aktualną zdolność pracownika do wykonywania nowych lub dotychczasowych obowiązków.

Znaczenie regularnego aktualizowania badań medycyny pracy jest nieocenione zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Zapewnia ochronę życia i zdrowia ludzi oraz pomaga unikać wielu negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Zobacz ofertę: medycyna pracy Zabrze, i zadbaj o swoich pracowników!

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *