Prawo

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku – kiedy jest potrzebna?

• Zakładki: 73


Prawna ochrona wizerunku regulowana jest przez Prawo autorskie i prawa pokrewne, a w pewnym stopniu również przez Kodeks cywilny. Ustawy te w sposób szczególny chronią wizerunek, zarówno w kwestii bezprawnego wykorzystania wizerunku, jak i jakichkolwiek naruszeń, które działają na szkodę osoby, której wizerunek został wykorzystany. Kiedy zgoda na wykorzystanie wizerunku jest niezbędna i o czym jeszcze trzeba pamiętać, publikując wizerunek osoby trzeciej?

Kiedy zgoda na wykorzystanie wizerunku jest obligatoryjna?

Zawsze przed podjęciem decyzji o publikacji wizerunku osoby trzeciej, należy uwzględnić przepisy prawne, których postawą jest zapis Rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Istnieją pewne wyjątki, kiedy zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest konieczna:

  • wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej
  • wykorzystanie wizerunku, który stanowi element krajobrazu, tłumu
  • zapłata za wykorzystanie wizerunku

W tym miejscu należy również wspomnieć, o wykorzystaniu wizerunku policjanta na służbie. Każdy obywatel ma prawo nagrywać funkcjonariusza publicznego w trakcie realizowania jego obowiązków zawodowych, jednak publikacja jego wizerunku możliwa jest wyłącznie za zgodą. Dopuszcza się wykorzystanie wizerunku policjanta po wcześniejszym zakryciu twarzy i zmodulowania głosu tak, by rozpoznanie osoby było niemożliwe.

Ponadto osoby prawne – redakcje i inne firmy – oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać o przepisach RODO. Wizerunek jest daną osobową, dlatego wykorzystując go w swoich materiałach, muszą one poinformować o tym fakcie osobę, której wizerunek jest publikowany.

Artykuł powstał we współpracy z radcą prawnym Małgorzatą Maciejewską.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
128 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *