Biznes

Usługi BHP w firmie – w trosce o bezpieczeństwo pracowników

• Zakładki: 92


Realizacja zasad BHP w firmie to obowiązek pracodawcy, wynikający z przepisów prawa. Organizacja szkoleń, prowadzenie dokumentacji czy ocena ryzyka zawodowego – wszystkie te czynności muszą być prowadzone na bieżąco, aby nie stworzyć warunków niebezpiecznych dla pracownika w czasie wykonywanie przez niego obowiązków. Warto więc powierzyć zakres tych prac specjalistom.

Jakie elementy powinien zawierać system BHP w firmie?

Każdy pracodawca ma obowiązek zorganizować sprawnie działający system BHP. Kwestię tę regulują przepisy prawa pracy i powiązane z nim rozporządzenia. Nie warto tego bagatelizować, ponieważ grozi to poważnymi konsekwencjami w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sprawny system BHP w firmie powinien obejmować:

  • szkolenia BHP (wstepne i okresowe),
  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • prowadzenie postępowania po wypadku w miejscu pracy,
  • kontrole BHP stanowisk pracy,
  • nadzór nad rejestrem substancji chemicznych,
  • gospodarowanie odzieżą i środkami ochrony niezbędnymi przy wykonywaniu pracy.

Czy warto zdecydować się na outsourcing BHP?

Stworzenie działu BHP w firmie i zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy jest kosztowne. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem są usługi BHP świadczone przez firmę zewnętrzną, czyli outsourcing. Wówczas koszty ponoszone są wyłącznie wówczas, gdy zadania zostaną faktycznie zrealizowane.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą H&S SOLUTIONS

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
162 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *