Biznes

Umowa spółki. Jak ją sporządzić?

• Zakładki: 74


Aby założyć spółkę, trzeba zacząć od sporządzenia umowy spółki. Można to zrobić korzystając ze specjalnego formularza S24. Warto jednak skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w całym procesie założenia spółki i doradzi, co powinno się znaleźć w umowie, tak aby uwzględnić wszystkie interesy założycieli spółki.

Decydując się na założenie spółki, trzeba przede wszystkim ustalić, kim będą wspólnicy spółki i jaka powinna być ich odpowiedzialność. Istotna będzie również forma opodatkowania, a także zakres działalności czy sposób reprezentacji spółki. Warto pamiętać, że przepisy określają jedynie konieczne minimum, jeśli chodzi o to, jakie informacje powinny się znaleźć w umowie spółki. Reszta zależy od tego, jaką spółkę planujemy założyć oraz jakie są plany odnośnie spółki i jej rozwoju. W każdej umowie spółki obowiązkowo powinny się jednak znaleźć: nazwa spółki oraz miejsce jej siedziby, przedmiot działalności spółki, kapitał zakładowy czy liczba udziałów, które będą posiadać wspólnicy. Bardzo ważna będzie też data umowy i oznaczenie stron, które zawierają umowę spółki. Warto też uregulować takie dodatkowe kwestie jak np. zasady reprezentacji spółki, ograniczenia dotyczące zbywania udziałów, możliwość umorzenia udziałów czy uczestnictwo w zyskach i stratach spółki. Na końcu umowy powinny się obowiązkowo znaleźć podpisy stron. Umowy spółek mogą być podpisane własnoręcznie lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
153 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *