Biznes

Szkolenie BHP przez Internet — czy to możliwe? Odpowiadają specjaliści z firmy Inka BHP!

• Zakładki: 79


W dobie popularnych szkoleń online wiele osób może zadawać sobie pytanie, czy istnieje możliwość odbycia szkoleń z zakresu BHP przez Internet. Okazuje się, że przepisy dopuszczają takie rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. Jak to wygląda w rzeczywistości?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Według obowiązujących przepisów każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenia z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy zatrudnianym w firmie osobom. Nie można bowiem dopuścić pracowników do pracy na danym stanowisku, jeśli nie posiadają wymaganych kwalifikacji i umiejętności lub nie mają wystarczającej wiedzy na temat przepisów. Należy jednak pamiętać również o przeprowadzeniu szkoleń okresowych, aby zaktualizować wiedzę i umiejętności zatrudnionych osób.

Rodzaje szkoleń online

Mówiąc o szkoleniach przez Internet, wyróżnić można ich dwa rodzaje. Pierwszym z nich są webinaria, czyli nauka zdalna w czasie rzeczywistym. Forma ta polega na obustronnej komunikacji między prowadzącym a uczestnikami szkolenia. Przypomina więc tradycyjne spotkanie, podczas którego można zadawać pytania i brać czynny udział w szkoleniu. W zależności od wyboru platformy do komunikacji możliwe jest także użycie kamerki czy czatu.

Drugim rodzajem szkolenia jest samokształcenie kierowane. To szkolenie BHP online, które umożliwia pozyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności na podstawie materiałów przekazywanych przez prowadzącego szkolenie. Pracownicy mają więc dostęp do wspomnianych materiałów w dowolnym czasie za pośrednictwem poczty, Internetu. Zazwyczaj materiały te to prezentacje, filmy i inne źródła. Jednocześnie uczestnicy mogą konsultować się z poprzez telefon lub Internet z osobą, która zapewnia im źródła do nauki.

Szkolenia BHP online nie dla każdego

Mimo że przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzania szkoleń BHP przez Internet, to są to tylko szkolenia okresowe i nie są one dostępne dla każdego. Mogą je odbyć:

  • osoby będące pracodawcami i inne osoby kierujące pracownikami,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  • pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenia okresowe BHP przez Internet to bardzo wygodna forma nauki, która jednak nie jest przeznaczona dla każdego. Organizując takie szkolenia w swojej firmie, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm zewnętrznych, które to specjalizują się w usługach z zakresu BHP.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
180 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *