Biznes

Czym jest system zarządzania ciągłością działania w firmie?

• Zakładki: 77


W dzisiejszym dynamicznym i nieprzewidywalnym świecie biznesowym, zachowanie ciągłości działania firmy jest kluczowe dla jej sukcesu. Nagłe zdarzenia takie jak awarie techniczne, katastrofy naturalne, cyberatak czy pandemia mogą poważnie zakłócić normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania, a certyfikacja ISO 22301 staje się pożądanym standardem. Czym tak naprawdę jest system zarządzania ciągłością działania w firmie i jakie korzyści niesie za sobą certyfikacja ISO 22301?

Czym jest system zarządzania ciągłością działania (BCMS)?

System zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System — BCMS) to kompleksowy framework, który ma na celu zapewnienie, że firma jest w stanie prowadzić swoje działania pomimo wystąpienia zakłóceń czy kryzysów. BCMS obejmuje procesy, procedury i kontrole, które mają na celu identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem oraz przywracanie działalności firmy po incydencie.

Wymogi certyfikacji ISO 22301

Certyfikacja ISO 22301 jest międzynarodowym standardem, który określa wymagania dotyczące systemu zarządzania ciągłością działania. Aby uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO 22301, firma musi spełnić kilka kluczowych wymagań, takich jak:
a) Planowanie ciągłości działania: Firma powinna opracować plan ciągłości działania, który uwzględnia potencjalne zagrożenia i ryzyka oraz określa procedury i środki zapobiegawcze.
b) Analiza wpływu na działalność (BIA): Firma powinna przeprowadzić analizę wpływu na działalność, aby zidentyfikować krytyczne procesy, systemy i zasoby, które są niezbędne do kontynuowania działalności w przypadku awarii.
c) Plan awaryjny i przywracanie: Firma powinna opracować plan awaryjny, który określa procedury i środki do przywracania działalności po wystąpieniu incydentu oraz minimalizowania skutków zakłóceń.
d) Szkolenia i ćwiczenia: Firma powinna regularnie szkolić personel w zakresie działań w sytuacjach awaryjnych oraz przeprowadzać symulacje i ćwiczenia, aby sprawdzić skuteczność planów ciągłości działania.
e) Monitorowanie i audyt: Firma powinna regularnie monitorować skuteczność swojego systemu zarządzania ciągłością działania oraz przeprowadzać audyty w celu oceny zgodności i doskonalenia procesów.

Korzyści z certyfikacji ISO 22301

Certyfikacja ISO 22301 przynosi wiele korzyści dla firm, w tym:
a) Minimalizacja przestojów: Posiadanie systemu zarządzania ciągłością działania pozwala firmie minimalizować przestoje i utratę produkcji w przypadku awarii czy kryzysu.
b) Wzmacnianie zaufania: Certyfikacja ISO 22301 świadczy o zaangażowaniu firmy w zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania, co wzmacnia zaufanie klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.
c) Zgodność z przepisami: Posiadanie certyfikatu ISO 22301 pomaga firmie spełniać wymogi prawne i regulacyjne dotyczące ciągłości działania, takie jak ochrona danych czy zapewnienie bezpieczeństwa.
d) Poprawa zdolności reagowania: System zarządzania ciągłością działania umożliwia firmie szybką reakcję na incydenty i skuteczne przywracanie działalności, co minimalizuje skutki zakłóceń.
e) Konkurencyjność na rynku: Posiadanie certyfikatu ISO 22301 może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku, pokazując, że firma jest dobrze przygotowana na kryzysy i potrafi zapewnić ciągłość swojej działalności.

System zarządzania ciągłością działania (BCMS) i certyfikacja ISO 22301 są kluczowymi elementami w zapewnieniu ciągłości działania firmy w przypadku awarii czy kryzysu. Wdrożenie systemu BCMS pozwala firmie identyfikować, zarządzać i minimalizować ryzyko, a certyfikacja ISO 22301 przynosi liczne korzyści, takie jak minimalizacja przestojów, wzmacnianie zaufania, zgodność z przepisami, poprawa zdolności reagowania i konkurencyjność na rynku. Dlatego warto rozważyć wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania i certyfikację ISO 22301 jako integralną część strategii firmy.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Centre of Excellence.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
202 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *