Biznes

Czy wypadek podczas podróży służbowej kwalifikowany jest jako wypadek przy pracy? Odpowiada H&S Solutions

• Zakładki: 54


Czy jeśli dojdzie do wypadku podczas podróży służbowej, zostanie on uznany za wypadek przy pracy? To pytanie jest często zadawane przez osoby, które będą musiały udać się w delegację. Odpowiedz na nie, będzie zależeć od okoliczności danego wypadku. Jedno jest pewne, przepisy otaczają pracownika ochroną nie tylko podczas wykonywania obowiązków bezpośrednio wynikających z umowy o pracę, a zatem istnieje wiele okoliczności, które mogą być traktowane na równi z wykonaniem pracy, choć nie należą do podstawowego zakresu czynności pracownika.

Czy wypadek podczas podróży służbowej może być uznany za wypadek przy pracy?

Wypadek podczas delegacji może być uznany za wypadek przy pracy, jeśli wystąpił w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jeśli np. pracownik złamał rękę podczas gry w squasha, a owa gra nie była prywatną inicjatywą pracownika, której oddawał się po zakończeniu pracy, lecz jednym z elementów programu podróży służbowej (np. gra z partnerami biznesowymi w celu zacieśnienia więzi), zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy.  W takim przypadku osoba poszkodowana ma prawo do otrzymania odpowiedniego wsparcia i zadośćuczynienia. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiedniego leczenia, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Pracownik ma również prawo do odszkodowania za utracone dochody, jeśli nie może wykonywać swoich obowiązków przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto może ubiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienie oraz inne straty poniesione w wyniku wypadku. Pracownik w czasie delegacji może być pozbawiony ochrony tylko wtedy, gdy przez swoje negatywne zachowanie zerwał związek z pracą.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek podczas podróży służbowej?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek podczas podróży służbowej, najpierw trzeba zgłosić wypadek swojemu pracodawcy.  Pracodawca powoła zespół powypadkowy i określi jego zadania. Musi bowiem ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Kolejnym etapem jest sporządzenie protokołu powypadkowego (i wprowadzenie wypadku do rejestru) oraz statystycznej karty wypadku. Ważnym elementem postępowania w postępowaniu powypadkowym jest wniosek do ZUS-u o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy. Jeśli pracodawca nie ma ustalonych procedur powypadkowych, koniecznie powinien odbyć stosowne szkolenia BHP Wrocław. Z kolei poszkodowany pracownik powinien skontaktować się z doradcą prawnym lub ubezpieczycielem, aby ustalić, jakie dalsze kroki należy podjąć.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
164 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *