Biznes

Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości dla jednoosobowej działalności?

• Zakładki: 95


Zmieniona w marcu 2020 roku ustawa dotycząca postępowania upadłościowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ukazuje, iż należy sprawy prowadzić w sposób umożliwiający umorzenie długów, które nie mogą być spłacone ze względu na mniejszą wartość majątku. Wcześniej głównym celem upadłości mogło być jedynie zaspokojenie wierzycieli, mogących prowadzić egzekucje nawet po zakończeniu procesów, dlatego też obecnie przedsiębiorcy w szczególności jednoosobowi chętniej korzystają z tej formy umorzeń.

Jakie są sposoby oddłużania osoby fizycznej prowadzącej działalność?

Znowelizowane przepisy umożliwiają oddłużenie na trzy sposoby. Należą do nich m.in.:

  • ustalanie planów spłaty na wniosek,
  • umorzenie zobowiązań bez planów, jeśli upadły jest trwale i bez wątpliwości niezdolny do dokonywania spłaty,
  • umorzenie zobowiązań warunkowe, bez ustalania planów spłaty, jeśli niezdolność nie ma charakteru trwałego.

Jednak warto zaznaczyć, że upadły, który celowo doprowadził do niewypłacalności lub ją istotnie zwiększył (np. poprzez nieregulowanie zobowiązań, darowizny, wyprzedawanie majątku beż potrzeby itd.), nie będzie miał takich możliwości. Dodatkowo opcje takie nie są dostępne dla osób korzystających już z umorzenia (całościowego lub częściowego) w ciągu wcześniejszych 10 lat.

Jak i kiedy ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości firmy wymaga złożenia wniosku do sądu rejonowego oraz wszczęcia przez niego postępowania. Dokumenty powinny być dostarczone w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiły przesłanki do takiego ogłoszenia i powinny zawierać podstawowe dane osoby, opis okoliczności uzasadniających złożenie wniosku, czy też informację o dłużniku (wykaz majątku, bilans, listę wierzycieli, tytułów egzekucyjnych itd.). Aby sformułować odpowiedni wniosek oraz skompletować potrzebne dokumenty warto skorzystać z porad prawnych i udać się do kancelarii. Notariusz Bydgoszcz rozwieje wszelkie wątpliwości, a także skoordynuje działania by szybko i prosto móc ogłosić upadłość. 

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią radcy Prawnego w Bydgoszczy Dr Karol Smoter

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
202 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *